%|%%|%

Onze bouwstenen

Wanneer Van Campen Consulting uw organisatie gaat begeleiden in het behalen én behouden van een verzuimpercentage van maximaal 3 procent, stellen we een veranderprogramma op, voor één tot anderhalf jaar.

Wat zo’n programma inhoudt, zetten we hier in een zevental bouwstenen uiteen. Voor iedere bouwsteen gelden concrete resultaten waarop u ons kunt afrekenen.

Bouwsteen 1: Voorbereiding en analyse

Voorafgaand maken we een uitgebreide verzuimscan. Verzuim naar leeftijd, geslacht, verzuimduur en –frequentie, en dat per afdeling. Zodra het project van start gaat, richt onze verzuimcoördinator het project in en maken we met elkaar werkafspraken over informatie en rapportage.

Bouwsteen 2: Inrichten Oplossingsgericht Verzuimmanagement

Beleid vormt de basis voor de voorgenomen verzuimreductie en de training van leidinggevende(n). Samen richten we verzuimbeleid, werkprocessen en protocollen in op basis van Oplossingsgericht Verzuimmanagement. Tevens adviseert VCC over uw leveranciers, opdat het essentieel is om de juiste leverancier voor het juiste zorgmoment te hebben.


Bouwsteen 3: Verzuimtriage

Elke medewerker die zich afmeldt, wordt op de eerste, vijfde en tiende verzuimdag gebeld door een verzuimtriagist van VCC om klachten, situatie en gewenste acties te bespreken. Samen met de medewerker stellen we de mobilteitscode vast, op basis waarvan een vervolgafpraak wordt gemaakt. Met de leidinggevende bespreken we dit alles, waarna we hem of haar ondersteunen in de begeleiding die volgt. Rapportage volgt maandelijks en per kwartaal. Concrete verbeterpunten en acties krijgen altijd vervolg.

Bouwsteen 4: Reductie langdurig- en frequent verzuim

Van al het openstaande (langdurig) verzuim en van alle frequent verzuimers bespreken we met de leidinggevenden het verzuimdossier; we bespreken wat we gaan doen. Er is veel mogelijk aan ondersteuning, begeleiding en interne danwel externe trajecten. Steeds blijft het welzijn van de medewerker centraal staan in relatie tot het succes van de organisatie.


Bouwsteen 5: Ondersteuning leidinggevende(n)

Iedere leidinggevende krijgt de eerste 6 maanden ondersteuning van VCC, waardoor de leidinggevende zich de nieuwe methodiek van verzuimbegeleiding in korte tijd eigen kan maken. Samen bekijken zij waar de leidinggevende(n) ondersteuning nodig heeft en wat VCC daarin zal betekenen.


Bouwsteen 6: Opleidingstraject leidinggevende(n)

Succesvol zijn met Oplossingsgericht Verzuimmanagement® betekent een cultuurverandering. Daarom leiden we alle leidinggevende(n) op in het toepassen van de methodiek van Oplossingsgericht Verzuimmanagement®, verzuimbegeleiding en de samenwerking met P&O en experts. Met daarnaast veel aandacht voor professionalisering van P&O-adviseurs.


Bouwsteen 7: Projectcoördinatie

Om het project in goede banen te leiden en grip te houden op het proces worden gedurende het hele project de uitkomsten van de triage, de input voor de rapportages, de procesvoering en begeleiding en de projectplanning gemonitord door een verzuimcoördinator van VCC. Daarbij maken we gebruik van digitale ondersteuning: Module OV® in VerzuimSignaal.

Certificeringen:

Om deze website goed te laten functioneren maken we gebruik van cookies. Bekijk ons cookiebeleid. Instellingen Direct Accepteren
sluiten