%|%%|%

Onze producten en diensten

Verzuimscan

U wilt het verzuim in uw organisatie zo laag mogelijk houden. Met de verzuimscan brengen wij de verzuimsituatie binnen uw organisatie in kaart. De verzuimscan is een snelle methodiek die u inzicht geeft in de aard en omvang van het verzuimprobleem. Ook het functioneren van het verzuimmanagement binnen uw bedrijf komt aan bod. Deze verzuimscan geeft voor uw organisatie een passend advies over het veranderingsprogramma, dat ervoor zorgt dat u een verzuimpercentage van 3% behaald.


Trainingen oplossingsgericht verzuimmanagement

Wij bieden leidinggevenden verschillende trainingen op het gebied van verzuim. 

Onderwerpen die aan bod komen zijn:

  • kennis over wetgeving en verzuim
  • gesprekstechnieken
  • de rol van de leidinggevende
  • het herkennen en erkennen van verzuim
  • oplossingsgerichte gespreksvaardigheden
  • methodisch re-integreren in 0 tot 6 weken
  • resultaatgericht plan van aanpak, anticiperen door preventief sturen en terugval voorkomen.

Voor de verzuimcoordinatoren bieden wij de leergang oplossingsgericht veruzimmanagement. Zij kunnen jaarlijks dit diploma onderhouden door themagerichte scholing te volgen. Dit zijn korte thematrainingen met een verdieping op onderwerp.


Persoonlijke verzuimondersteuning

Met de werkwijze 'Persoonlijke verzuimondersteuning' kunnen werkgevers zelf actief de regie voeren in het managen van arbeidsverzuim. Deze werkwijze ondersteunt de leidinggevenden in de dagelijkse aansturing. Steeds weer zijn er lastige situaties die met behulp van een goed gesprek kunnen worden aangepakt, zodat het verzuim ook laag blijft en elke medewerker de juiste zorg krijgt op het juiste moment.

De kracht van 'Persoonlijke verzuimondersteuning' (PVO) is het ‘driegesprek'. Hieraan nemen deel de direct leidinggevende, de zieke werknemer en de verzuimcoordinator van uw organisatie of van Van Campen Consulting. Doel van het gesprek is vaststellen wat de mobiliteit van de werknemer is en hoe bij te dragen aan volledig herstel. Gezamenlijk wordt er een plan van aanpak opgesteld.  Zodat de werknemer de juiste zorg krijgt om te komen tot een duurzaam herstel, en zodat deze ook weer het werk kan hervatten. In de gesprekken met persoonlijke verzuimondersteuning werkt van Campen Consulting met scenario’s. Dit wil zeggen dat we op basis van de feiten de verschillende scenario’s bespreken. Door de verschillende scenario’s te maken leert de leidinggevende ook de mogelijkheden van terugkeer beter te besturen.


Professioneel verzuimbegeleiden

Iedere organisatie kiest de werkwijze voor verzuim die het beste past. Dit heeft te maken met de tijd, de middelen en mensen die beschikbaar zijn. Er wordt veel gesproken over het eigen regiemodel in Nederland. Waar het om draait is dat er op basis van beleid, processen en procedures duidelijk wordt geformuleerd op welke wijze de organisatie vorm wil geven aan vitaliteit en gezondheid. Waarbij het altijd gaat om het beste eindresultaat voor de werknemer en de organisatie. Duurzame inzetbaarheid van medewerkers zorgt voor een duurzaam resultaat in de onderneming.

Van Campen Consulting biedt de mogelijkheid om verzuimbeleid in te richten op basis van oplossingsgericht verzuimbeleid en om dit vervolgens in een digitale omgeving te gebruiken. Op dit moment is het mogelijk binnen verzuimsignaal te werken met de module oplossingsgericht verzuimmanagement. Wij zijn graag u adviseur.

Certificeringen:

Om deze website goed te laten functioneren maken we gebruik van cookies. Bekijk ons cookiebeleid. Instellingen Direct Accepteren
sluiten