Werkgevers gunnen hun medewerkers een mooie vakantie, tijd om op te laden. Het plannen van de vakantie gaat meestal vooraf in goed wederzijds overleg en in de praktijk volgens afspraak. Soms lopen de dingen anders en verschijnt een medewerkers niet op de afgesproken dag weer terug op het werk. Wat dan te doen?

Dat een medewerker later terug is op het werk dan afgesproken, hoeft geen opzet te zijn. Een vakantievlucht kan vertraagd zijn of geannuleerd, tunnels gesloten of wegen gestremd. Dat is overmacht. Wie draait daar vervolgens voor op? De werknemer zelf of u als werkgever?

Het arbeidsrecht stelt dat wanneer een werknemer niet beschikbaar is om te komen werken, hij ook geen recht heeft op loon. Als de werknemer op de eerste dag na zijn vakantie zonder tegenbericht niet verschijnt, dan kunt u na een schriftelijke mededeling het loon van de werknemer stopzetten. In de praktijk lossen werkgever en werknemer het vaak zo op dat de werknemer alsnog extra vakantiedagen opneemt voor de dagen waarop hij niet kon werken.

ZIEK OP VAKANTIE


Het kan ook gebeuren dat uw werknemer zich ziek meldt vanaf zijn vakantieadres. Een bedrijfsarts laten vaststellen of de werknemer inderdaad arbeidsongeschikt is, is dan niet praktisch. Zorg daarom dat u duidelijke regels stelt voor een ziekmelding vanuit het buitenland. Bijvoorbeeld de verplichting voor de werknemer om zich direct ziek te melden bij de leidinggevende.

Vraag de werknemer daarnaast om een doktersverklaring van een buitenlandse arts in het Engels te overleggen. Stel ook verplicht dat de werknemer zich direct bij terugkomst in Nederland meldt bij de bedrijfsarts. Leg sancties vast voor het geval de voorschriften niet worden nageleefd, bijvoorbeeld stopzetten van het loon. Neem deze regels op in het verzuimprotocol. Dit voorkomt veel onrust en vragen.

Griep in tijden van Covid-19

Nu het leven zo sterk in het teken staat van Covid-19, zouden we bijna vergeten dat er ook nog zoiets bestaat als de gewone seizoensgriep, ook wel bekend als influenza. De symptomen van deze griep zijn eigenlijk hetzelfde als de symptomen die je kunt krijgen van Covid-19, daarom geven wij hierbij nog wat uitleg over griep en griepvaccinaties. Op zich zijn de maatregelen die genomen worden voor het tegengaan van de Covid-19 epidemie ook in dezelfde mate van toepassing op het tegengaan van een griepepidemie.

Griep wordt veroorzaakt door het griepvirus. Er zijn veel verschillende soorten griepvirussen. De griepprik is een vaccin met verschillende soorten dode griepvirussen. Die dode virussen zijn onschadelijk. Griep kunt u alleen krijgen van levend virus. De griepprik zorgt ervoor het lichaam afweerstoffen aanmaakt tegen de griepvirussen die in de griepprik zitten.

Het griepvirus verandert regelmatig. Deskundigen voorspellen welke griepvirussen de komende winter het meest zullen voorkomen. In de griepprik komen stoffen voor die passen bij die virussen. De griepprik beschermt dan ook alleen tegen de meest voorkomende griepvirussen. Dit wil zeggen dat het vaccineren niet helpt tegen andere virussen, zoals het virus dat verkoudheid geeft, of als er toevallig een ander griepvirus langskomt dat niet door de deskundigen is voorspeld. Daarbij is griep een onschuldige ziekte en is vaccineren nuttig voor iedereen die door de huisarts wordt uitgenodigd gezien er sprake is van een zogenaamd “verhoogd risico” als je griep krijgt. Dit is voor medewerkers boven de 60, of mensen met allergie, astma of andere ernstige aandoeningen zoals suikerziekte of hart/vaatziekten. Voor vitale gezonde mensen is een griepprik medisch gezien niet nodig. De jaarlijkse griepprik is voor mensen met bepaalde medische aandoeningen en voor mensen van 60 jaar en ouder. Voor deze mensen kan griep ernstige gevolgen hebben. Mensen in de doelgroep hierboven genoemd krijgen in het najaar een uitnodiging van de huisarts voor de gratis griepprik.

Twee weken na de griepprik heeft u genoeg afweerstoffen. Wordt u na deze twee weken besmet met één van de griepvirussen uit de griepprik, dan kunnen de afweerstoffen in uw lichaam het griepvirus onschadelijk maken. Hierdoor wordt u niet ziek, of, als u toch de griep krijgt, vaak minder ziek. De bescherming duurt meestal 6 maanden. Daarom is het belangrijk ieder jaar de griepprik te halen. U krijgt de griepprik in uw bovenarm.

U kunt de griepprik bij uw huisarts krijgen. Als u behoort tot de doelgroep van de gratis griepprik, krijgt u in oktober of november van uw huisarts een uitnodiging voor de griepprik.

Mensen die tot de doelgroep behoren en geen uitnodiging van de huisarts hebben gekregen, kunnen deze zelf benaderen voor een griepprik.

Volgens de richtlijnen van het RIVM is deze griepprik die via de huisarts verstrekt wordt gratis.

Het is dus niet nodig of nuttig om als werkgever bij de arbodienst of andere commerciële partijen griepprikken in te kopen voor hun medewerkers. Medewerkers voor wie het nuttig is, worden via de huisarts voorzien van een tijdige griepprik.Het is belangrijk om medewerkers hier opnieuw over te informeren.

De huidige situatie met covid-19 geeft verwarring. Ook griep blijft bestaan. De regels van houd 1,5 meter afstand, was je handen en werk thuis als het kan zullen bijdragen om minder griep op de werkvloer te hebben. Vandaar het advies om in uw RI&E beleid op te nemen met betrekking tot veilig werken op de werkvloer.

Vragen hierover? Laat het ons weten: verzuimmelding@vancampenconsulting.nl

Meer lezen? Klik hier.