Het spreekt voor zich dat de werkplek zoals we die achterlie­ten voor COVID-19 niet dezelfde werkplek zal zijn nu we weer terug gaan keren.
Belangrijk is veel aandacht te besteden hoe te zorgen dat 
de werkomgeving veilig en betrouwbaar is voor alle medewerkers. Mogelijk vraagt dit aanpassingen aan de werkplek. En ook al is dit een grote verandering is het belangrijk om te erkennen dat niets doen ook geen optie is als U de medewerkers willen laten terugkeren naar een veilige en leuke werkomgeving.

Belangrijke afwegingen

De werkomgeving zal anders moeten worden ingericht en het werken anders georganiseerd. Een simpel voorbeeld hiervan is stil staan bij de lift die eerder een capaciteit had van 10 mensen heeft nu wellicht maar capaciteit voor 4 personen.

Past deze capaciteit bij de behoefte tijdens de piekperioden en ondersteunt dit de optimale logistieke stromen gedurende de dag. Is een gebouw dat voorheen ruimte had voor al uw medewerkers nu nog maar geschikt voor helft van dat aantal? Of kunnen we dicht bij de oorspronkelijke capaciteit komen, zonder dat medewerkers fysiek te dicht bij elkaar komen, door met verschillende tijdsblokken te werken? Lukt dat bijvoorbeeld door zowel de aankomst te spreiden als door afdelingen, teams en groepen te verdelen over het begin, het midden en het eind van de week? Wie moet er elke dag aanwezig zijn? Kunnen we kantooruren spreiden over de dag? Misschien ontstaat de noodzaak om de mensenstromen voor gebouwen specifiek voor piek- en daluren te herdefiniëren. Kortom terug naar het werk vraagt om een goede voorbereiding.

Uw medewerkers


Al is de werkomgeving veilig ingericht is het terugkeren naar kantoor voor uw medewerkers niet altijd vanzelfsprekend. Er zijn allerlei oorzaken die de medewerker kunnen doen twijfelen of thuis blijven werken niet beter is.

Medisch kunnen medewerkers extra risico ervaren doordat ze zelf een groter risico hebben tot infectie. Of medewerkers die inmiddels bang zijn voor contact met anderen, door wat ze hebben meegemaakt in de afgelopen anderhalf jaar. Daarbij kan de vraag gesteld worden hoe veilig is mijn werkplek als ik niet zeker weet of mijn collega’s zich hebben laten vaccineren?
In alle situaties is het een dilemma dat uw als leidinggevende met uw medewerker moet bespreken. Zodra uw medewerker en/of u twijfelt of de medewerker kan werken op de eigen werkplek is ons advies om dit vast te laten stellen door de bedrijfsarts. Dit gezien er dan sprake is van een aanpassing m.b.t. de werksituatie. Medisch gezien kan alleen de bedrijfsarts een uitspraak doen of er structureel of tijdelijk een situatie is waardoor de medewerker niet veilig kan werken op de eigen werkplek.
De bedrijfsarts kan ook met uw medewerker bespreken indien nodig wat een adequate behandeling is die kan bijdragen dat uw medewerker wel weer op de werkplek kan werken.

RIVM

De verwachting is dat het RIVM opnieuw met richtlijnen zal komen m.b.t. risico’s op de werkplek en hoe deze op te lossen. Op dit moment zijn deze er nog niet. Als u vragen hebt stel ze dan aan ons. U of uw medewerker kan mailen naar verzuimmelding@vancampenconsulting.nl.

Er wordt met u binnen één werkdag contact op genomen om uw vraag verder te bespreken.

Nieuw gedrag in de werkomgeving

Eén ding is zeker: geen enkele werkgever heeft er belang bij om het risico te nemen dat de samenleving in de herfst opnieuw op slot gaat, mocht er weer een COVID-19-uitbraak plaatsvinden. Over nieuw gedrag moet overeenstemming worden bereikt en dit gaat iedereen aan. Het is niet alleen de verantwoordelijkheid van de werkgever. Er is intensieve samenwerking tussen werkgevers, dienstverleners en individuele werknemers nodig om dit te laten slagen. We moeten het samen doen.

We moeten ons afvragen waarom we de dingen nu zo doen en wat het belang is voor de samenleving waarin we leven. Ik denk dat het woord ‘vertrouwen’ automatisch opduikt voor veel mensen. We moeten de werkplek laten rusten zodat we terug kunnen keren met ons vertrouwen intact. En we moeten dezelfde hoge mate van vertrouwen onderling behouden als voor de COVID-19-uitbraak. Vertrouwen is de basis voor onze onderlinge coördinatie van het werk gedurende de dag.

Persoonlijk kijk ik er erg uit naar de terugkeer op mijn werkplek en naar het moment dat ik mijn bekwame collega’s weer in hun ogen kan kijken. Zodat we kunnen blijven werken aan het creëren van plekken voor mensen die hen de optimale voorwaarden bieden om samen te werken, te innoveren en te communiceren. Ik geloof dat de fysieke aanwezigheid van onze medewer­kers een veel grotere betekenis heeft dan we dachten vóór de COVID-19-crisis. Innovatie en verandering gedijen in aanwezigheid van mensen.

Nu de samenleving weer opengaat en we de economie een kickstart moeten geven, is het absoluut noodzakelijk dat de drijvende kracht een gezond
personeelsbestand is dat gedijt in elkaars nabijheid. We moeten waakzaam zijn, om voor onszelf en voor elkaar te kunnen zorgen en doen wat we
kunnen om conflicten te vermijden, die ons uit elkaar zouden kunnen drijven. Volg ons terug naar de werkplek zodat we ons kunnen concentreren op alle dingen die we nodig hebben om bij te praten, om vooruit te gaan en vooruit te kijken – samen!