STRESS analyse online®:
dé oplossing voor het 
managen van stressklachten

Van Campen Consulting heeft STRESS analyse online® ontwikkeld, geschikt voor bedrijven en organisaties in allerlei sectoren. Het instrument brengt goed in beeld wat de oorzaak en de klachten van stress zijn en stelt de leidinggevende in staat om vanaf de eerste verzuimdag samen met de werknemer naar een passende oplossing voor het herstel te zoeken. Het instrument bestaat uit een intake, een aantal digitale vragenl­ijsten die de medewerker invult, en een advies voor zowel de medewerker als de leidinggevende. Het doel is om snel de juiste interventie te kiezen bij stressklachten. Onderzoek laat zien dat de inzet van de STRESS analyse online® de verzuimduur met bijna de helft vermindert..

Iedereen ervaart wel eens stress. Ziekteverzuim door stress komt nu acht keer vaker voor dan vijf jaar geleden. We zien het ook steeds meer bij jongeren. Een derde van de werknemers die lange tijd niet komt werken, heeft psychische klachten. Het is daarmee het grootse beroepsrisico geworden. Er is op zich niets mis met het hebben van stress, maar van te lang en te veel stress kun je ziek worden, zowel psychisch als fysiek. Alleen al in de eerste helft van dit jaar kostte ziekteverzuim door stress het Nederlandse bedrijfsleven 800 miljoen euro.
Stress is een nuttige reactie van het lichaam. Het houdt ons scherp 
en zorgt ervoor dat we optimaal kunnen presteren. Stress kan allerlei oorzaken hebben, bijvoorbeeld door werk en/of privé-situatie. Als stress te lang aanhoudt, kan iemand het gevoel krijgen niet meer te zijn opgewassen tegen de ontstane situatie. Stress kan zich uiten op verschillende manieren, zoals moeheid, slaapproblemen, lichamelijke klachten, snel emotioneel of geïrriteerd zijn en somberheid. Het is aangetoond dat er een duidelijke relatie bestaat tussen stress en het ontstaan van ziektes.

Stress analyse online

Gesprek aangaan

Voor leidinggevenden is het niet makkelijk om een goede aanpak te kiezen bij iemand die uitvalt door stress. “Ze zien dat een werknemer 
het moeilijk heeft en vragen zich af wat ze het beste kunnen doen. 
Ze stellen voor dat iemand even thuis blijft. Vaak goed bedoeld, maar dat heeft juist een averechts effect. Je helpt een medewerker het beste door duidelijke afspraken te maken en structuur te bieden. Of leidinggevenden denken dat het wel meevalt. We hebben het allemaal wel eens druk, zeggen ze dan. Het is uit onwetendheid dat ze niet de juiste aanpak kiezen. Als het bijdraagt aan herstel, kan een time-out een goede oplossing zijn. Wij pleiten ervoor om het gesprek aan te gaan met de medewerker, zodat het gevoel van schaamte en zich niet nuttig voelen wordt weggenomen”, zegt arbeids- en organisatiepsycholoog Sara Bloemers van Van Campen Consulting. Dit organisatiebureau helpt bedrijven en organisaties om het verzuim te reduceren naar drie procent of minder.

Hoe gaat het in z’n werk

Bloemers: “We nemen eerst telefonisch een intake af bij de werknemer die zich heeft afgemeld voor werk. We stellen voor dat de medewerker drie vragenlijsten invult. De vragen gaan over burn out, depressie en trauma. De meeste werknemers vinden het geen probleem om deze 
vragen te beantwoorden. Ze herkennen zich in de symptomen en klachten, kunnen aangeven waar ze wel of geen last van hebben en voelen zich daardoor gehoord en serieus genomen. We bespreken de uitslag van de intake en de vragenlijsten met de medewerker en komen met een advies. Is het voor het herstel bijvoorbeeld nodig om een paar weken niet te werken? Is professionele hulpverlening nodig? Daarnaast stellen we ook een advies op voor de leidinggevende hoe deze de medewerker het beste kan begeleiden. We informeren de medewerker over wat we aan de leidinggevende hebben teruggekoppeld over de begeleiding. In overleg met beiden stellen we een passend werkhervattingsplan op.”

Eerste dag inzetten

STRESS analyse online® is gebruiksvriendelijk en bestaat uitsluitend uit gevalideerde testen. “Daardoor krijgt de medewerker de juiste zorg en begeleiding en de leidinggevende weet wat hij het beste kan doen. 
Het is belangrijk om het instrument direct op de eerste dag in te zetten. Dat is vooral cruciaal bij werknemers die last hebben van werkgerelateerde stress. Bij hen zie je een bepaalde distantie optreden, ze zijn minder betrokken en dat is sluipenderwijs ontstaan. Door snel veiligheid en structuur te bieden en bijvoorbeeld afspraken te maken over wat ze wel aan taken kunnen doen, voelen medewerkers zich gehoord. Je voorkomt dat ze lang uitvallen en moeite hebben om weer terug te keren in hun werk. Het is belangrijk om op een creatieve manier te kijken hoe iemand toch aan het werk kan blijven. Ook draagt het bij aan herstel als in het behandelplan het werk wordt meegenomen”, benadrukt Bloemers.

Van Campen Consulting is expert en toonaangevend op het gebied 
van verzuimreductie. “Het is onze overtuiging dat we door slimme 
toepassingen in de arbozorg medewerkers gezond en vitaal houden. Daar draagt ons instrument STRESS analyse online® aan bij”, besluit Bloemers.