%|%%|%

Unieke app 'Moet ik naar de dokter?' mijlpaal voor Van Campen Consulting

Gepubliceerd op 26 juli 2012

De app ‘Moet ik naar de dokter?’ is een initiatief van Van Campen Consulting (VCC) en Huisartsenpost Apeldoorn. De app heeft na de introductie in juni 2012 een stormvloed aan publiciteit en positieve reacties opgeleverd.

"Het is voor ons een belangrijke mijlpaal. Ik ben erg blij dat de directeur van de Nederlandse  Patiënten Consumenten Federatie (NPCF) de app in ontvangst wilde nemen en dat de Vereniging Huisartsenposten Nederland (VHN) en het Nederlands Huisartsengenootschap (NHG) willen meedenken over het verder ontwikkelen van de app",  zegt Marleen Teunis, directeur van VCC.

Wel of niet naar de huisarts? Uit onderzoek blijkt dat veertig procent van de bellers naar een huisartsenpost ongerust is en twijfelt of een bezoek aan de huisarts nodig is. Met de app ‘Moet ik naar de dokter’? hoeft dat niet meer. Voortaan kunnen mensen zelf beoordelen of en wanneer het nodig is om de huisarts te raadplegen. De app geeft ook aan wat ze zelf kunnen doen om hun klachten te verlichten en in welke gevallen ze alsnog de dokter moeten bellen.

Zelftriage

NPCF -directeur Wilna Wind vindt de app een goede vondst: “De patiënt krijgt praktische informatie waarmee hij gerust kan worden gesteld en de juiste keuze kan maken; zelf iets doen of naar de dokter gaan.” Dat is ook precies het doel van de app: mensen een tool in handen geven die voorziet in zelftriage voor consumenten. "Het is wel belangrijk dat mensen de app goed gebruiken en de klachten eerlijk invullen", aldus Gert-Jo van Doornik, directeur Huisartsenpost Apeldoorn.

Verder ontwikkelen

Op een slimme manier ICT inzetten is noodzakelijk om de zorg betaalbaar en toegankelijk te houden. De vraag is of en hoe de app de zorgvraag kan beïnvloeden. Wat zal het effect van de app zijn op het aantal telefoontjes naar een huisartsenpraktijk? Het is de bedoeling dat de app wordt uitgebreid met een koppeling naar de agenda van de huisarts, zodat patiënten zelf een afspraak kunnen inplannen en dat er een koppeling met de huisartsenpost komt. Misschien dat het straks mogelijk is dat een consult via een beeldscherm gaat plaatsvinden, zodat een arts kan zien hoe ziek een patiënt is. In oktober zijn Van Campen Consulting  en de Huisartsenpost Apeldoorn een proef begonnen met de app.

De VHN en het NHG hebben aangegeven dat zij ook benieuwd zijn naar de invloed van de app op het aantal telefoontjes naar de huisartsenpost. Ze willen ook graag onderzoek doen naar de effecten van de app en over de opzet daarvan meedenken.

Doktersassistenten hebben recht op nascholing

Bij het Kwaliteitsregister Doktersassistent, dat vorig jaar is ingesteld, hebben zich inmiddels ruim 2700 doktersassistenten ingeschreven. Gerda van Baggem, voorzitter van de Nederlandse Vereniging van Doktersassistenten, benadrukt dat doktersassistenten recht hebben op nascholing.

Het kwaliteitsregister toont aan dat doktersassistenten hun vak serieus nemen en hun deskundigheid en vakkennis op peil houden. Het vak is de laatste jaren flink geprofessionaliseerd. Alleen een diploma halen is niet meer voldoende. “Het volgen van goede (na)scholing hoort er tegenwoordig ook bij”, zegt mevrouw van Baggem.

In de CAO Huisartsenzorg 2011-2012 hebben werknemers- en werkgeversorganisaties daarom goede afspraken gemaakt over scholing. In deze CAO staat de afspraak dat werkgevers eens in de vijf jaar de kosten van (her)registratie vergoeden tot een maximum van € 75,-.  De doktersassistent heeft recht op het volgen van tenminste twintig uur geaccrediteerde scholing per jaar. De kosten voor deze scholing komen voor rekening van de werkgever. De werknemer krijgt betaald verlof om de scholing te volgen naar rato van de omvang van het dienstverband.

Certificeringen:

Om deze website goed te laten functioneren maken we gebruik van cookies. Bekijk ons cookiebeleid. Instellingen Direct Accepteren
sluiten