%|%%|%

Uitkomsten onderzoek App "Moet ik naar de dokter?"

Gepubliceerd op 01 april 2014

 

 

1.       Onderzoek veiligheid App ‘Moet ik naar de dokter’ door het NHG

In opdracht van het Nederlands Huisartsen Genootschap (NHG) heeft IQ healthcare, een onderzoeksafdeling van het Radboudumc, de App uitgebreid getest op veiligheid.

De App ‘Moet ik naar de dokter?’ heeft deze test goed doorstaan. Bij het onderzoek werden alle ingangsklachten getest door ervaren huisartsen en triagisten van de huisartsenpost. In slechts 1,4% van de 141 onderzochte situaties werd een zelfzorgadvies gegeven, terwijl het in deze situaties beter was geweest als het advies had geluid om contact met de huisarts op te nemen.

 

App is strenger

Bij een een deel van de klachten adviseert de App om eerder contact met de huisarts te zoeken in vergelijking met triage door een medewerker van de huisartsenpost. Dat verschil is te verklaren omdat bij zelftriage met de App de doktersassistente ontbreekt die aanvullende vragen kan stellen. Aan de andere kant; in 2% van de gevallen werd geadviseerd contact met de huisarts op te nemen, terwijl een zelfzorg advies ook voldoende was geweest. De App is dus iets “strenger” dan een triagist of doktersassistent, maar dat is ook goed omdat de App een zelftriage instrument is dat door een niet-professional wordt gebruikt.

Kortom: de App is veilig en leidt niet tot overconsumptie en dat is goed nieuws.

 

Hoe gaan we verder met de aanbevelingen uit het onderzoek?

De aanbevelingen worden ter verbetering doorgenomen en beargumenteerd. We gaan beoordelen wat we daarvan willen verwerken in de App en wat niet.

 

2.       Aanvraag Innovatiefonds Zorgverzekeraars

Wij hebben een aanvraag ingediend bij het Innovatiefonds Zorgverzekeraars. De aanvraag is in samenwerking met het Taskforce E-health van Zorgverzekeraars Nederlands opgesteld waarin Menzis, Achmea en VGZ zitting hebben.

 De strekking van de aanvraag is kort samengevat dat wij financiering aanvragen voor de borging van de App in het zorgproces en het beheer en onderhoud van de App gedurende 18 maanden waarin het volgende plaatsvindt:

 

·      Klantbehoeften onderzoek

Taskforce E-health heeft aangegeven een  klantbehoeften onderzoek binnen de doelgroep - op basis van de MINDD propositie - te willen doen naar de App ‘Moet ik naar de dokter?’. Dit om inzicht te krijgen in de gebruiker (de doelgroep), de behoefte waarin de App voorziet bij de gebruiker (per doelgroep/marktsegment), de meest kansrijke wijze om de App (door) te ontwikkelen/distribueren/promoten, het bedrag dat de gebruiker wil betalen voor de App, de mate van gebruik, behoeftepeiling onder de gebruiker naar de aan de App gelieerde producten: beeldschermzorg en de digitale agenda.

 

·     Gratis aanbieden App ‘Moet ik naar de dokter?’

Met de uitkomst van het onderzoek naar de veiligheid van de App hebben we besloten om de App gratis beschikbaar te stellen in de Play en App store. Hiermee zijn we ook naar buiten getreden in het persbericht dat i.s.m. het NHG is opgesteld naar aanleiding van de uitkomst van het onderzoek.

 

·     Inrichten google analytics

Vanaf het gratis aanbieden van de App is google analytics ingericht waardoor gelijk data verzameld kunnen worden ten aanzien van o.m. het aantal downloads, het gebruik van de App, de gebruiker qua geslacht, leeftijd, regio en ingangsklachten. Met google analytics kan gemeten worden of de gebruiker de huisarts of huisartsenpost belt (m.a.w. de knop indrukt), maar uiteindelijk niet of de verbinding tot stand komt noch of de gebruiker het zelfzorgadvies opvolgt. Daarom dient parallel aan google analytics het onderzoek opgestart te worden naar het gebruik en de evaluatie van de App.

 

·     Onderzoek naar het gebruik van de App in de praktijk

Dit onderzoek gaat uitgevoerd worden door het Juliuscentrum UMCU in samenwerking met het NHG en Taskforce E-health. De onderzoeksopzet is op 17 januari 2014 aangevraagd bij de Medisch Ethische Toetsingscommissie van de Universiteit van Utrecht. Om dit onderzoek uit te voeren is volume nodig in aantal downloads en gebruik van de App ‘Moet ik naar de dokter?’. De gebruiker wordt betrokken bij het onderzoek met goedkeuring van de Medisch Ethische Toetsingscommissie. Aan de gebruiker wordt gevraagd of de gebruiker het advies dat de App geeft op gaat volgen en een triagist gaat bij een onderzoeksgroep van ca. 300 gebruikers binnen 15 minuten - nadat de gebruiker de App heeft gebruikt - telefonisch de triage opnieuw doen. De triagist is niet op de hoogte van het advies dat de App heeft gegeven. Dit met het doel om te kijken of de ingangsklacht, urgentie en advies door de triagist gelijk is aan het advies van de App. Op deze wijze wordt de veiligheid van de App ‘Moet ik naar de dokter?’in de praktijk onderzocht.

 

·     Go/No-go beslismoment

Uit de uitkomst van het onderzoek naar het gebruik en evaluatie van de App ‘Moet ik naar de dokter?’ zal blijken of het gebruik van de App al dan niet leidt tot een reductie van zorgkosten en een toename van de kwaliteit van zorg.

Bij ons is de verwachting gewekt dat hierover besloten zou worden op 3 maart jl.. Inmiddels hebben wij begrepen dat onze aanvraag is doorgeschoven voor verdere behandeling tijdens het volgende overleg dat begin juni a.s. staat gepland.

 

3.       Oprichting Stichting MINDD

We zijn in een ver gevorderd stadium met de oprichting van de Stichting MINDD waarin het gebruikersrecht zal worden ondergebracht van de App ‘Moet ik naar de dokter’. De reden hiervoor is om uit te dragen dat wij geen winstoogmerk hebben.

  

4.      Promotie App ‘Moet ik naar de dokter?’

Ten behoeve van het onderzoek naar het gebruik van de App in de praktijk en het klantbehoeften onderzoek staat het onderwerp promotie en communicatie hoog op de agenda. Hiervoor gaan we  een PR- en communicatieplan uitwerken. De doelstelling is om te bepalen op welke wijze bereiken we de patiënten, de huisartsen en huisartsenposten en welke communicatie kanalen gaan we daarvoor op welke wijze inzetten: social media, dag- en maandbladen, huis-aan-huis bladen, folder materiaal, aanwezigheid bij nascholingen/congressen en dergelijke. Daarnaast willen we ook gaan kijken hoe we de waardering van de App ‘Moet ik naar de dokter’ via de App en Play store e.d. actief kunnen  vullen.

 

5.       Beeldschermzorg

Sinds januari jl. zijn we van start gegaan met de pilot van de pilot beeldschermzorg op de Huisartsenpost Apeldoorn. In deze fase is het duidelijk geworden dat we de App ‘Mag ik meekijken’ beschikbaar moeten hebben in de App store alvorens regionaal breed te communiceren dat we beeldschermzorg in een pilotfase aanbieden. Sinds twee weken is de App al wel beschikbaar in de Play store, maar dit dekt de lading niet want de meeste mensen, die bijvoorbeeld onze website raadplegen of de App ‘Moet ik naar de dokter?’ downloaden en gebruiken, doen dit met een I-phone of I-pad. De App ‘Mag ik meekijken?’ zal naar verwachting op 21 april a.s. beschikbaar zijn in de App store.

 

 

 

6.      Digitale Agenda

De digitale agenda is ontwikkeld en zit in de test en controle fase. Op het moment als de digitale agenda af is, kunnen we hiermee de markt op. De digitale agenda kan alleen worden afgenomen door de huisarts maar het is ook mogelijk om de zelftriage van ‘Moet ik naar de dokter?’ voor de digitale agenda te plaatsen. Op deze wijze houdt de huisarts de regie over zijn of haar agenda, want pas als het advies van ‘Moet ik naar de dokter?’ luidt dat de patiënt contact op moet nemen met de huisarts, kan de patiënt een afspraak in de digitale agenda van de huisarts plannen.

 

 

Certificeringen:

Om deze website goed te laten functioneren maken we gebruik van cookies. Bekijk ons cookiebeleid. Instellingen Direct Accepteren
sluiten