%|%%|%

Lancering AllesInEen en uitkomsten onderzoek competenties triagisten

Gepubliceerd op 16 april 2015

Lancering AllesInEen en uitkomsten onderzoek competenties triagisten

Vorige week donderdag was een belangrijke dag voor Van Campen Consulting.  Eerst werd AllesInEen gelanceerd. ’s Middags vond de presentatie plaats van de uitkomsten van een onderzoek naar belangrijke voorspellers voor succesvol werkgedrag van triagisten op de huisartsenpost.

Sinds kort bestaat de kernset van InEen aan de hand waarvan de kwaliteit van de triage kan worden beoordeeld. “Wij zijn als opleider blij met de kernset van InEen, want deze kernset geeft éénduidig weer op welke onderdelen een triagegesprek volgens de branchenorm moet worden beoordeeld”, aldus Marleen Teunis, directeur van Van Campen Consulting.

Al tien jaar meet HaakPlus®, het gevalideerde meetinstrument dat Van Campen Consulting heeft ontwikkeld, de triagegesprekken integraal, dus zowel op communicatie, medische kennis als de verslaglegging daarvan. De gedachte hierachter is dat integraal meten van een triagegesprek de kwaliteit van triage borgt. Dat ook de kernset van InEen integraal meten als uitgangspunt neemt, ziet Van Campen Consulting als een erkenning van haar visie op (de kwaliteit) van triage. Met de kernset van InEen is er een gemeenschappelijke en objectieve standaard voor het beoordelen van triage.

Op Triageplein staat digitale auditlijst
Van Campen Consulting heeft de kernset Triage voor de beoordeling van triagegesprekken van InEen ingepast in HaakPlus®: AllesInEen geheten. De kernset van InEen is beschikbaar in Triageplein van Van Campen Consulting. Daar staat de digitale auditlijst voor het meten van een triagegesprek volgens de landelijke norm. Deze digitale auditlijst is vanaf nu beschikbaar voor alle huisartsenposten.Van Campen Consulting heeft de kernset van InEen en de Haakplus®-score met elkaar verbonden in AllesInEen. Dit wil zeggen: iedere gebruiker kiest op welke wijze de audit wordt uitgevoerd en gerapporteerd. AllesInEen biedt de mogelijkheid om de beide auditsystemen aan elkaar te koppelen. De gebruiker kan kiezen voor een rapportage AllesInEen, of voor de rapportage kernset InEen.


Uitkomsten onderzoek competenties triagist

Belangrijke eigenschappen voor triagisten zijn: beheerst, constructief, doortastend, overtuigend, stabiel, zelfverzekerd en zorgvuldig. Triagisten worden in hun werk vooral gedreven door leren, zingeven en helpen. Dat zijn enkele belangrijke conclusies uit een onderzoek naar de competenties van triagisten, dat Meurs HRM in opdracht van Van Campen Consulting heeft verricht.

“Het vak triagist is topsport. Het is geen baan die je er zomaar even bij doet”, verklaarde directeur Marleen Teunis voor een goed gevulde zaal met triagisten en leidinggevenden van huisartsenposten.

Waar moet een triagist aan voldoen? Over welke competenties moet zij beschikken? Hoe kunnen we goede triagisten selecteren? Dit zijn belangrijke vragen om de kwaliteit van de triage te kunnen waarborgen. En om aan de toenemende vraag naar kwalitatief goed personeel te kunnen voldoen. Omdat niet goed bekend is aan welke competenties een triagist moet voldoen, heeft Van Campen Consulting dit onderzoek laten doen.

Triagisten niet snel van slag
Onderzocht is wat de belangrijkste voorspellers voor succesvol werkgedrag zijn in de functie van triagist op de huisartsenpost. Wat blijkt? Triagisten zelf vinden vakkennis, verantwoordelijkheid nemen en stressbestendigheid belangrijke competenties. Bij leidinggevenden staan vakkennis, gesprekstechnieken toepassen en luisteren in de top 3 van competenties. Leidinggevenden zijn wat meer tevreden over triagisten die goed scoren op de capaciteitentest, dat wil zeggen: intelligent zijn. Triagisten doen het goed op de audit als zij goed zijn in ‘proceduregericht werken’ en de regie kunnen nemen en houden.

“Triagisten zijn niet snel van slag, gemakkelijk te benaderen, tolerant en ze kunnen hun emoties onder controle houden”, lichtte de onderzoekster Liesbeth van Leeuwen toe. Opvallend was dat de triagisten in dit onderzoek niet goed scoorden op medische vakkennis. Dat moet beter. Een verklaring kan zijn dat de auditoren met een bril van 2014 hebben gekeken naar de audituitkomsten van 2013. Inmiddels is er een inhaalslag gemaakt.
Er is geen verband gevonden tussen leeftijd en succesvol zijn in je werk. Iemand merkte wel op dat zij de ervaring heeft dat oudere triagisten moeite hebben met het leren van nieuwe dingen.

Profiel triagist herijken
Hoe nu verder met deze uitkomsten?
De vraag is of deze uitkomsten gebruikt kunnen worden bij het selecteren van nieuwe medewerkers.
“Het gaat om de vraag welke medewerker het meest geschikt is voor de functie van triagist. Met de uitkomsten van dit onderzoek kunnen we het profiel van de triagist herijken. We zijn van plan om een digitaal assessment te ontwikkelen en een instrument te maken voor de selectie”, verklaarde Teunis.
Het is niet gemakkelijk om triagisten te vinden in de huidige krappe arbeidsmarkt. Dat kan een rol spelen bij het selecteren. Vanuit de zaal kwam het advies om geen concessies bij de selectie te doen. Er ontstond discussie over de vraag of triagist niet een hbo-functie moet zijn. Voor alle duidelijkheid: dat bevestigt dit onderzoek niet. Het risico bestaat dat iemand met een hbo-achtergrond als triagist, die geacht wordt volgens protocollen te werken, voor een deel onder haar niveau gaat werken en niet lang blijft. Sommige huisartsenposten werken met studenten geneeskunde. Daar bestaat het risico dat ze diagnoses stellen. Hun zelfzorgadviezen zijn goed.

Hoe is het onderzoek uitgevoerd?
Onder ruim tachtig willekeurige triagisten, werkzaam bij negen huisartsenposten verspreid over het land, hebben competentiemetingen plaatsgevonden. Ze zijn getest met de persoonsinstrumenten van Meurs HRM. Het gaat daarbij om inzicht te krijgen in: wie ben je (persoonlijkheid), wat motiveert je (drijfveren) en hoe is je intelligentie (capaciteit). Daarnaast is de kwaliteit van de triagegesprekken beoordeeld met het gevalideerde meetinstrument HaakPlus®, dat Van Campen Consulting heeft ontwikkeld. Verder zijn de triagisten beoordeeld op competenties: door hun leidinggevende en door henzelf.
De triagisten vonden de testen ingewikkeld, zo liet een congresdeelnemer weten.


Maak het vak triagist aantrekkelijker
Prof. Frank Kwakman, bijzonder hoogleraar aan Nyenrode Business Universiteit, nam de deelnemers mee in de wereld van de nieuwe professional. Hij stelt dat voor veel beroepen, zoals voor accountants en advocaten, het hebben van vakkennis onvoldoende is. Ze komen steeds moeilijker aan werk.
Hoe maken we het vak triagist robuuster en aantrekkelijker? Kwakman heeft daar een aantal ideeën over.
- Maak het vak groter en robuuster.
Dat kan op een aantal manieren: leer triagisten bijvoorbeeld een verbeterproject leiden, of leer hen presenteren. Laat hen een collega coachen. “Dat zijn zaken die niet automatisch bij het vak horen, maar die hen helpen het vak beter tot hun recht te laten komen.”
- Laat triagisten analyseren voor welke doelgroepen ze triëren.
Mensen die laaggeletterd zijn, of de Nederlandse taal onvoldoende beheersen, dat is een hele uitdaging om hen een zelfzorgadvies goed uit te leggen. Dat geeft plezier in het werk.
Zorg dat triagisten zichtbaar zijn en hun vak kunnen uitdragen, geef hen regie over hun eigen loopbaan. Laat hen bijvoorbeeld zelf materiaal verzamelen voor hun jaarlijkse beoordeling.
- Laat triagisten zelf verbeteringen signalen.
Maak ze verantwoordelijk voor hun eigen professie, zorg dat ze kritisch zijn op resultaten.

Volgens Kwakman wint het vak triage aan gezag en positie als er een brede opleiding komt, met specialisatie naar allerlei sectoren. Triagisten vind je ook op andere plekken in de maatschappij, denk bijvoorbeeld aan Connexxion. Daar zijn medewerkers die in actie komen als een buschauffeur ergens met een kapotte bus staat.

Zet hun talenten in
Kortom, zet hun extra talenten in. Zodat deze professionals trots zeggen: ik ben triagist. Dat geeft hen meer werkplezier, we krijgen meer rendement uit deze functie en het leidt tot tevredener patiënten!

Certificeringen:

Om deze website goed te laten functioneren maken we gebruik van cookies. Bekijk ons cookiebeleid. Instellingen Direct Accepteren
sluiten