%|%%|%

Bijeenkomst HaakPlus®

Gepubliceerd op 10 oktober 2012

Het meetinstrument voor professionele triage, HaakPlus® bestaat één jaar. Van Campen Consulting werkt aan het verbeteren van het instrument en maakt daarvoor gebruik van de ervaringen en meningen van de gebruikers.

Dat is begin deze maand gebeurd tijdens een bijeenkomst in Zaltbommel. De resultaten dragen bij aan de HaakPlus® norm en een nieuwe digitale omgeving, Triageplein 2.0, dat begin volgend jaar van start zal gaan.

Uit recent onderzoek van IC Healthcare (UMC St. Radboud) blijkt dat HaakPlus® een valide, betrouwbaar en praktisch meetinstrument is. ‘Het meet wat het moet meten'. Het heeft duidelijk omschreven procedures en maakt verschillen duidelijk tussen de triagisten. Onderzoeker Paul Giesen verklaarde tijdens de bijeenkomst dat HaakPlus® relevante informatie levert voor trainingen en functioneringsgesprekken.

Een grote groep triagisten scoort in de audits 80%. De vraag is of dat percentage omhoog moet naar 90%. ,,Vooral op het onderdeel communicatie scoren triagisten laag,” meldde Giesen. De kwaliteit van de communicatie bepaalt wel hoe veilig een triagist werkt.

Discussievragen
Discussievragen die besproken werden zijn onder andere of een triagist in vier van de vijf of in alle vijf auditgesprekken de ABCDE check moet doen en de NAW-gegevens moet vragen. De ABCDE check is volgens de gebruikers van levensbelang. De ABCDE check mag een triagist niet missen in alle vijf de gesprekken. Iedereen dient deze check te doen, gediplomeerd of in opleiding. Hetzelfde geldt voor de NAW-gegevens. Een triagist kan anders ook niet door op het scherm, dit is helemaal gemodelleerd.

Er werd besproken of de hulpvraag of de ingangsklacht centraal moet staan in de samenvatting. Hier valt een enorme kwaliteitsverbetering te realiseren. Weet een triagist de hulpvraag niet, dan is het advies gebaseerd op drijfzand.
Ook kwam de vraag of er nog andere items toegevoegd moeten worden, die we nu niet meewegen.

Enorme progressie
Van Campen Consulting zal de komende maanden vaker gebruikers raadplegen en goed nadenken over alle feedback. Het uiteindelijke doel is: de Haakplus® norm.
Wat Paul Giesen allemaal heeft gehoord tijdens de gebruikersbijeenkomst, klinkt hem als muziek in de oren.  ‘Ik zie een enorme progressie rond telefonische triage en HaakPlus®.’, aldus Giesen. Hij pleit voor het invoeren van een landelijk meetinstrument.

Certificeringen:

Om deze website goed te laten functioneren maken we gebruik van cookies. Bekijk ons cookiebeleid. Instellingen Direct Accepteren
sluiten