%|%%|%

Open Opleiding Oplossingsgericht Verzuimmanagement (btw-vrij)

terug naar overzicht
Datum Locatie Dagdelen Max.deelnemers Beschikbaar
12-11-2019 VCC - Hogeweg 37b 3701 LJ Zaltbommel (Kleine zaal) • 12-11-2019 van 09:00 - 17:00
• 02-12-2019 van 09:00 - 17:00
10
zichtbaar: 1 t/m 1 van de 1
1
Delen:

Cursus details

De opleiding Oplossingsgericht Verzuimmanagement bestaat uit 2 dagen. Hieronder wordt toegelicht wat tijdens deze training aan bod komt. 

Dag 1

Op deze dag staan de eerste twee weken van verzuim centraal.

Het succes zit in de eerste twee weken door als leidinggevende heel gericht volgens een vast protocol te werken. Je voert de eerste twee weken zelf als leidinggevende de gesprekken. Als je dit goed doet heb je onmiddellijk resultaat, hetgeen onder andere zichtbaar is in de verzuimcijfers. De regie voeren wil zeggen dat jij, als je hulp nodig hebt, de vragen stelt aan de deskundigen zoals de bedrijfsarts, de P&O-functionaris of anders. Je doet het samen met de deskundigen, waarbij jij als leidinggevende het initiatief neemt.

 

In de gesprekken in de eerste twee weken komt aan de orde:

a.  Iedereen die kan naar de werkplek halen

b.  Wat kun je nog wel, in plaats van de ziekte te bespreken

c.   Verzuim is een keuze

d.  Concrete afspraken over re-integratie

Het blijkt dat als je de eerste twee weken ‘goed’ de regie hebt, je ook minder langdurig verzuimers krijgt en de frequentie van ziekmeldingen daalt. Wanneer je wel een zieke hebt, is het eenvoudiger om deze te begeleiden tijdens langdurig ziek zijn als je de eerste weken volgens plan hebt uitgevoerd.

Elk gesprek dat de leidinggevende voert, wordt nabesproken op de rol van de leiding­gevende als regisseur van het verzuim.

 

A.  Kennismaken

B.  Inleiding

C.  Gewenste resultaten

D.Verzuimcijfers en managementinformatie

E.  Korte ‘filmpjes’ uit de organisatie

F.  Aandachtspunten bij ziekteverzuim (met betrekking tot uitvoering geven aan

    ziekteverzuim)

G.Het oefenen van de diverse gesprekken

H.Het terugkeergesprek

I.   In gesprek met je team

J.   Afronden van de eerste dag en huiswerk

 

Resultaat

De deelnemers:

·       Geven inhoud aan de verzuimgesprekken met de medewerkers en kunnen de activiteiten voor de eerste twee weken volgens het stappenplan uitvoeren;

·       Voeren de verzuimgesprekken proactief door als de regisseur van het verzuimbeleid te acteren;

·       Vragen andere deskundigen om hulp aan de hand van een concrete vraag

·       Communiceren in de verzuimbegeleiding over mobiliteit en mogelijkheden met de zieke medewerker;

·       Kunnen het terugkeergesprek voeren en de informatie zo nodig omzetten tot concrete acties c.q. afspraken;

·       Spreken medewerkers aan op het verzuimgedrag in een frequent verzuimgesprek;

·       Bespreken niet gerelateerd verzuim en kunnen dit oplossen met de werknemer

·       Leggen het team uit hóe ze gaan sturen op mobiliteit en gezamenlijke; verantwoordelijkheid, zodanig dat het team ook gemotiveerd is om zó te gaan werken.

 

Tijdsbesteding

·       2 dagdelen

 

Dag 2

Gedurende deze dag staat verzuimbegeleiding vanaf de tweede week en verder centraal.

 

A.  Het re-integratiegesprek voeren en het werkhervattingplan opstellen

B.  Het frequent verzuimgesprek

C.  Het gesprek met bedrijfsarts en/of andere experts

D.Vorm geven aan een re-integratieplan

E.  Het begeleiden van de medewerker op basis van het afgesproken

    re-integratieplan

F.  Lastige situaties

 

Resultaat

De deelnemers:

·       Concretiseren het re-integratieplan in gesprek met de medewerker;

·       Schakelen de bedrijfsarts of andere experts in op de gewenste deskundigheid, waarbij zij de regie behouden van het begeleidingstraject;

·       Kunnen redenen van verzuim en ook stress en overbelasting bespreekbaar maken met de medewerker en de begeleiding die hierbij past vorm geven in gesprek met de medewerker.

 

Tijdsbesteding

·       2 dagdelen

Certificeringen:

Om deze website goed te laten functioneren maken we gebruik van cookies. Bekijk ons cookiebeleid. Instellingen Direct Accepteren
sluiten