Triageopleiding voor medewerkers in de thuiszorg

Kwalitatief triageren voor verzorgenden en verpleegkundigen in thuiszorg en verzorgingshuizen. Centraal staat ‘het goede gesprek’ met elke cliënt die zorg vraagt, volgens de richtlijnen van het Nederlands triagesysteem (NTS). Medisch veilig werken en passende zorg staan daarbij voorop.

Meer informatie & aanmelden
 • basis triagetraining
 • Medische module: 7
 • Triage en corona
 • Corona en werk
 • Corona en ongerustheid
 • Assertiviteit: grenzen stellen en gezond werken
 • Triage bij ouderen
 • Hoe blijf ik vitaal
 • Omgaan met cultuur verschillen
 • Communicatie en laaggeletterd
 • Triage in het engels
 • Triage en psychiatrie
 • Ziektegedrag en Coping
 • Audittraining voor triage gesprekken
 • Situationeel leidinggeven
 • Oplossingsgericht werken
 • Herkennen van ABCDE
 • Professioneel omgaan met lastig gedrag
 • Het werkoverleg
 • Presenteer jezelf