Op 13 maart 2020 zijn er coronamaatregelen van kracht gegaan, zoals afstand houden, thuisblijven bij gezondheidsklachten en toepassen van hygiënemaatregelen.
Voor het grootste deel zijn deze tijdelijke maatregelen weer afgeschaft en gaat het sinds 25 februari 2022 om adviezen met betrekking tot volksgezondheid. Daarin heeft de Nederlandse Arbeidsinspectie geen rol of bevoegdheid.

Toch blijven de besmettingen doorgaan. Zoals de Arbeidsomstandighedenwet (Arbowet) beschrijft heeft u als werkgever een zorgplicht , die inhoudt dat de werkgever de werknemer in staat stelt zijn werk veilig en gezond te doen. Dit betekent dat de werkgever inventariseert welke risico’s er zijn en hoe hij deze gaat aanpakken. De werknemers dienen te weten welke maatregelen er gelden en houden zich ook aan de regels die opgesteld zijn. De meeste maatregelen zijn adviezen. In bepaalde sectoren zijn de maatregelen wel verplichtingen.

Dit gezien sommige werknemers gezien de aard van hun werkzaamheden kans hebben op blootstelling aan het coronavirus. Bijvoorbeeld zorgmedewerkers (verzorgenden, verpleegkundigen, artsen, enzovoort) die werken met door corona besmette patiënten. Of werknemers die materiaal moeten verwijderen of schoonmaken dat mogelijk met corona is besmet. Voor deze groep werknemers gelden specifieke regels (regelgeving biologische agentia, hoofdstuk 4 afdeling 9 Arbobesluit). Handhaving van de Nederlandse Arbeidsinspectie vindt hier plaats op basis van dat besluit.

Meer weten en lezen: www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/algemene-coronaregels.


Adequate verzuimbegeleiding bij Covid

Op dit moment is het virus dat mensen ziek maakt “Omikron”. Een virus dat heel besmettelijk is en mensen minder ziek maakt.
Belangrijk is om je te realiseren dat in onze terminologie Omikron een M2 is. Alleen Omikron is niet in vijf dagen herstelt. Wij zien op dit moment dat medewerkers besmet met Omikron de tweede week weer opknappen. Dit wil zeggen dat het belangrijk is om in de tweede week van ziek zijn de begeleiding in te zetten die je in normale omstandigheden de eerste week inzet.
M2: elke dag einde dag contact of de medewerker de volgende dag weer kan werken of niet.
M3: een gesprek op de werkplek om te bespreken welke taken de medewerker kan oppakken en wat nog niet. Wanneer de einddatum van herstel te verwachten is.