Klachtenprotocol

Heeft u een klacht over de dienstverlening en/of handelwijze van Van Campen dan bieden wij u de mogelijkheid om uw klacht schriftelijk te melden bij een onafhankelijke Klachtencommissie.

De Klachtencommissie bestaat uit een onafhankelijke voorzitter (in deze Mr. N. Kien - Advocaat bij Kien Legal) en andere experts op het gebied van de bedrijfsgezondheidszorg. 
De Klachtencommissie behandelt klachten inzake de dienstverlening en/of handelswijze van Van Campen en heeft als taak om de klachten, die schriftelijk bij haar worden ingediend, te onderzoeken c.q. te beoordelen. Op basis van haar bevindingen kan zij Van Campen aanbevelingen doen voor verbetering(en).

Op welke wijze kunt u een klacht indienen?
Indien u een klacht wilt indienen stuurt u een ondertekende brief met daarin uw klacht naar de Klachtencommissie.

Contactgegevens secretariaat Klachtencommissie
Postadres: Postbus 165, 5300 AD Zaltbommel

In de brief vermeldt u:

  • Uw correspondentiegegevens;
  • Bij welke organisatie u werkzaam bent;
  • Welke functie u bekleedt in uw organisatie;
  • Over wie u een klacht indient;
  • Waar en wanneer de gebeurtenis heeft plaatsgevonden;
  • Een korte en duidelijke omschrijving van hetgeen waarover u klaagt;
  • Wat uw bezwaren zijn;
  • Het doel dat u wilt bereiken en de punten waarover u een uitspraak wilt hebben.


De Klachtencommissie stuurt binnen drie werkdagen na binnenkomst van de klacht een ontvangstbevestiging.

Behandeling van de klacht

De Klachtencommissie informeert u hoe de procedure verloopt en onderzoekt uw klacht zorgvuldig. Hoor- en wederhoor worden te allen tijde toegepast. Dit houdt in dat ook de persoon tegen wie u een klacht heeft ingediend een kopie van de klacht ontvangt en gevraagd wordt om daarop schriftelijk te reageren. Het is een mogelijkheid dat er een bijeenkomst wordt georganiseerd waarin partijen hun standpunt mondeling toelichten. In het merendeel van de afhandelingen wordt er een schriftelijke reactie geformuleerd op uw klacht. De Klachtencommissie streeft ernaar om uw klacht binnen 15 werkdagen af te handelen. Indien deze termijn niet wordt gehaald, krijgt u daarvan een gemotiveerd bericht met opgave van een nieuwe reactietermijn.  ?

Uitspraak

De Klachtencommissie laat zowel u als de aangeklaagde schriftelijk en onderbouwd weten of de klacht geheel of deels gegrond wordt verklaard. De Klachtencommissie kan zelf geen maatregelen treffen. Wel kan zij aan de aangeklaagde of Van Campen aanbevelingen doen over hoe uw klacht opgelost moet worden, en/of in de toekomst kan worden voorkomen.
De aangeklaagde of Van Campen moet binnen een maand schriftelijk laten weten of en hoe de aanbevelingen zijn/worden overgenomen. Hiervan krijgt u een afschrift. Er is geen wettelijke verplichting om de aanbevelingen van de Klachtencommissie te volgen en het is niet mogelijk om tegen de uitspraak van de Klachtencommissie in beroep te gaan.

Kosten
Wanneer u een klacht voorlegt aan de Klachtencommissie worden daarvoor bij u geen kosten in rekening gebracht. Wanneer u zich laat bijstaan door een vertegenwoordiger, advocaat of tolk dan zijn deze kosten voor uw eigen rekening.

Certificeringen:

Om deze website goed te laten functioneren maken we gebruik van cookies. Bekijk ons cookiebeleid. Instellingen Direct Accepteren
sluiten