De R zit in de maand. Dat betekent dat het virus met diezelfde R – het griepvirus – ook weer overal zal opduiken in ons land. Tijdens een griepepidemie zien we dat het aantal ziekmeldingen enorm toeneemt. Maar is het eigenlijk wel logisch dat de verzuimmeldingen zich explosief ontwikkelen bij een griepepidemie?

Mijn overtuiging is: “Nee, dat is niet logisch”. De kans om in de herfst- en wintermaanden griep of een flinke verkoudheid op te lopen, is weliswaar groter dan in andere maanden. Maar bij Van Campen Consulting signaleren we grote verschillen in de toename van het aantal ziekmeldingen tussen bedrijven. Zelfs binnen bedrijven bestaan er grote verschillen: op de ene afdeling zijn meer ziekmeldingen dan op de andere afdeling, terwijl de medewerkers soortgelijke functies hebben.

Hoe dat kan? Door de manier waarop medewerkers met hun ziek zijn omgaan, oftewel ‘coping’.
De één denkt bij een kuchje al dat hij griep heeft en meldt zich ziek. De ander blijft pas thuis als hij met 39 graden koorts in bed ligt. Je kunt het aantal ziekmeldingen dus omlaag brengen door de coping-stijl van medewerkers te beïnvloeden. Doe dit in het begin van de herfst, voordat mensen ziek worden. En tijdens de griepepidemie.

Informeer medewerkers in het begin van de herfst over de betekenis van zich minder fit voelen. Betekent minder fit zijn dat je niet kunt werken? Of betekent het dat je misschien wat minder werk kunt verzetten dan anders? Je kunt dit onderwerp bespreekbaar maken door bijvoorbeeld in de herfst een campagne te voeren voor alle medewerkers.

Wordt een medewerker onverhoopt ziek tijdens de herfst- of wintermaanden, ga dan het goede gesprek aan. Je kunt de afmelding vanaf dag 1 ondersteunen door een triage in de verlengde arm. Hiermee concretiseer je wat het “toestandsbeeld” van de medewerker is. Vervolgens geef je medisch advies, op basis van de NHG-richtlijn, dat past bij zijn (griep)klachten.

‘Niet fit zijn’ betekent niet automatisch ‘ziek zijn’. Maak je medewerkers daar bewust van en leer ze op een meer constructieve manier met gezondheidsklachten omgaan. Dan zal die explosieve groei van ziekteverzuim, wat toch al niet logisch was, automatisch afbuigen.

 

Marleen Teunis
Directeur Arbodienst Van Campen Consulting