Wel werken, niet werken, thuis werken….afhankelijk van de situatie en de branche zijn de keuzes gemaakt en zo nodig aangepast.
We besteden met deze blogpost aandacht voor de meest gestelde vragen over thuiswerken, Covid op de werkvloer en langdurig ziek door Covid.

Het werd in maart 2020 aangekondigd als het grootste experiment: “thuis werken”. Nu een jaar later, is de thuiswerkplek onderdeel van het huishouden geworden. We krijgen steeds meer vragen van medewerkers en leidinggevenden over de thuiswerkplek.

De belangrijkste informatie op een rij voor thuiswerken

Als werkgever maak je de afspraken overhoe de medewerker thuis gezond en veilig werkt. De werknemer is “verplicht” om zo ook op de thuiswerkplek te werken. Als werkgever ben je verplicht dit ook te faciliteren. Dit wordt de ‘zorgplicht’ van de werkgever genoemd.

Het advies is om een als werkgever een zogenaamd ‘thuiswerkbeleid’ te maken. Hierin geef je instructie voor medewerkers om gezond en veilig thuis te werken. Als werkgever maak je afspraken met de medewerker over wat een goede werkplek is en informeer je de werknemer aan welke ergonomische eisen de thuiswerkplek moet voldoen. Zoals bureau fysieke arbeid ons leerde: je kan overal werken als je maar weet hoe je de werkplek goed inricht als het gaat om de fysieke werkhouding. Belangrijk is de werknemer goed te informeren waar op te letten bij het thuiswerken. Hoe zorg te dragen voor een gezonde leefstijl en voor voldoende afwisseling tijdens een werkdag.

De werknemer moet zich altijd houden aan redelijke instructies van de werkgever, net zoals op de gewone werkplek. Het gebruik van ter beschikking gestelde middelen is verplicht. Het is belangrijk te benadrukken dat de werknemer actief in gesprek kan gaan met de werkgever als hij fysiek of mentaal klachten ervaart door thuiswerken.

Campagne om fysieke belasting tegen te gaan


Er is meer aandacht nodig voor het voorkomen van beroepsziekten door lichamelijke belasting. Uit cijfers van TNO blijkt dat bijna een half miljoen werknemers kampen met fysieke klachtendoor het werk. Deze klachten leiden jaarlijks tot zeven miljoen verzuimdagen en een kostenpost voor werkgevers van 1,5 miljard euro, nog los van de zorgkosten. Daarom organiseert het ministerie Sociale Zaken en Werkgelegenheid de campagne Hoe TOP werk jij? Pak lichamelijke belasting aan!

De campagne zet in op de zogenoemde TOP-strategie. TOP staat voor de technische, organisatorische en persoonsgebonden maatregelen ter preventie van lichamelijke belasting. Daarbij wordt gestart met technische maatregelen om de bron van lichamelijke belasting aan te pakken, zoals het gebruik van machines en hulpmiddelen. Vervolgens wordt gekeken naar organisatorische maatregelen, zoals meer afwisseling in het werk. En tot slot wordt samen met de werknemer gekeken of zijn of haar fysieke werkhouding moet worden aangepast.

Naast voorlichtingsactiviteiten wordt aan werkgevers en brancheorganisaties een online toolbox met gratis hulpmiddelen en instrumenten ter beschikking gesteld. Werknemers kunnen zelf via een online test in vijf minuten in kaart brengen welke risico’s zij lopen op lichamelijke belasting, waarna ze eventueel doorverwezen worden naar voor hen relevante hulpmiddelen en adviezen. Deze test is te vinden op www.hoetopwerkjij.nl.

Corona en werk

Inmiddels is er nog weinig veranderd aan de adviezen m.b.t. corona en werken op locatie. Dit alles in afwachting van de vaccinatie(s) voor medewerkers.

We zetten ze nog even op een rij:
U (werkgever en werknemer) houdt zich u samen aan de basisregels voor iedereen. Zoals:

  • Thuiswerken, tenzij het echt niet anders kan;
  • Als u toch op uw werklocatie bent houdt u 1,5 meter afstand van anderen;
  • U blijft thuis bij klachten die lijken op corona of als uw huisgenoot corona, koorts of benauwdheidsklachten heeft;
  • In publieke binnenruimtes draagt u een mondkapje. De werlgever kan zijn werknemers verplichten een mondkapje te dragen*.

*Bron: https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/ondernemen-en-werken-in-coronatijd/werkgevers-en-ondernemers/corona-op-de-werkvloer

Veel gestelde vragen:

De regels rond quarantaine en isolatie verschillen per situatie. Hier zijn uiteraard goede redenen voor. De overheid probeert ervoor te zorgen dat aan de ene kant de kans op verspreiding van Covid19 zo klein mogelijk blijft, maar dat mensen aan de andere kant niet onnodig lang zijn uitgesloten van het maatschappelijk verkeer. Dit leidt er bijvoorbeeld toe dat iemand na een negatieve test wel eerder uit quarantaine mag, maar tegelijkertijd het advies krijgt om contact met kwetsbare personen te vermijden. En om te overleggen met de werkgever als hij in zijn werk met kwetsbare personen te maken heeft. Het RIVM heeft een webpagina ingericht met uitvoerige informatie over quarantaine en isolatie (rivm.nl). Van Campen Consulting is eventueel ook te benaderen via ons coronanummer 088-8180022.

Werkgevers hebben een zorgplicht. Zij zijn verplicht te zorgen voor een gezonde en veilige werkplek.
VNO-NCW en MKB-Nederland geven op hun website een overzicht van de veiligheidsregels waar werkgevers zich aan moeten houden.
De rijksoverheid heeft enkele themapagina’s over werken en ondernemen in coronatijd.
De Inspectie SZW biedt informatie over mogelijke maatregelen volgens de arbeid hygiënische strategie.
Als werkgever is er de mogelijkheid via ‘Mijn Coronaprotocol’ van VNO-NCW en MBK-Nederland om na te kijken welke protocollen op de betreffende organisatie van toepassing zijn.
De Nederlandse Vereniging voor Arbeidshygiëne biedt een overzicht van alle brancheprotocollen.

Als je gedrag van werknemers wilt blijven beïnvloeden, werkt overtuiging meestal beter dan dreiging. Er is geen standaard werkwijze die in elke situatie effectief is, maar houdt in ieder geval rekening met het volgende: Combinaties van interventies werken beter dan losstaande interventies.
De RIVM Corona Gedragsunit publiceerde eind februari een overzicht van interventies met behulp van communicatie, controle en het aanpassen van de context.

Onderzoekers van de Universiteit Maastricht zagen dat er bij naleving van de maatregelen sprake kan zijn van een ‘prisoners dilemma’. Mensen gedragen zich in het belang van hun eigen gezondheid en willen in beginsel de gezondheid van anderen niet in gevaar brengen. Maar als anderen zich niet aan de regels houden, neemt de motivatie om dat zelf wel te doen snel af. Dit effect is te beperken door het eigen gezondheidsrisico te benadrukken en overtreding zo snel mogelijk tegen te gaan.

Waar kan is nog steeds het advies om thuis te werken. Vandaar dat wij als arbodienst kiezen voor digitaal werken tenzij…

De overheid heeft een aantal criteria voor thuiswerken opgesteld. Hierin staan alternatieven als een werknemer niet thuis kan of wil werken. Happiness Lab onderzocht in opdracht van het ministerie van SZW met welke interventies werkgevers het thuiswerken kunnen stimuleren.

Het advies is de mogelijkheden om thuis te werken per werknemer te bekijken. De meeste mensen redden zich wel met thuiswerken. Maar er zijn ook mensen bij wie het dramatisch slecht uitpakt, blijkt uit dit SER-rapport. In zulke gevallen kan de werkgever gelegenheid geven op locatie te werken, met in achtneming van de Coronamaatregelen.

Met de norm Ergonomische eisen van het Nederlands Normalisatie instituut kunnen werknemers de fysieke thuiswerkplek zo goed mogelijk inrichten.

Hoe ga je op de werkvloer om met mensen die maanden tot een jaar na hun besmetting nog klachten hebben? Langdurig aanhoudende klachten kunnen een belangrijke belemmerende factor zijn in de terugkeer naar werk. Uit verschillende studies blijkt dat ongeveer 10% van de mensen die Covid-19 hebben doorgemaakt, nog los van de initiële klachten, een of meerdere klachten blijft houden.

Binnenkort meer informatie hoe wij als arbodienst (samen met u) uw medewerkers kunnen begeleiden die niet herstellen van Covid. Van Campen Consulting opent daarvoor het Corona Contact Centrum voor werknemer en werkgever.

Veel mensen hebben corona-achtige klachten die te wijten zijn aan hooikoorts of een andere allergie. In openbare gelegenheden en op de werkvloer worden zij hier soms op aangekeken. Sinds het aanbreken van het hooikoortsseizoen is er sprake van een duidelijke stijging van zogenaamde respiratoire klachten, zoals niezen, hoesten en loopneuzen. Dit is goed terug te zien in het Infectieradar onderzoek, dat in kaart brengt of mensen in Nederland klachten hebben die kunnen wijzen op een infectie met het coronavirus. Mensen met hooikoorts kampen elk jaar met dezelfde klachten in ongeveer dezelfde periode. Zij kunnen doorgaans goed aanvoelen of het de jaarlijkse hooikoortsklachten zijn. Hetzelfde geldt voor klachten die typisch passen bij een allergie. Het RIVM adviseert deze mensen zich te laten testen als de klachten anders aanvoelen of als ze twijfelen Eventueeloverleggen met ons als arbodienst.

De bedrijfsarts/ Physician Assistant kan adviseren, bijvoorbeeld tijdens een bezoek aan het open spreekuur dat werknemers volgens de Arbowet vrij en anoniem kunnen bezoeken. Verder blijft het bij een negatieve testuitslag belangrijk om alle basisregels rond Covid-19 te blijven naleven. De corona-achtige klachten kunnen nog steeds zorgen voor ongemakkelijke situaties op de werkvloer.

Elke medewerker heeft de keuze te maken om zich te laten vaccineren of niet. Je kan als werkgever motiveren voor vaccineren!. Je mag het echter niet vragen en ook niet registreren.

Voor meer informatie:
www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/ondernemen-en-werken-in-coronatijd