“Het levert extra risico’s op, voor werkgevers én werknemers, dat bedrijfsartsen buitenspel worden gezet bij de coronatesten en de nazorg.” Dat stellen bedrijfsartsen in een brandbrief aan minister Hugo de Jonge (Volksgezondheid) – zo las ik woensdag in de Volkskrant. Flauwekul, is het eerste dat in me opkomt nadat ik het artikel weg klik. Dat iedereen met hoestklachten direct bij de GGD terecht kan voor een coronatest “klinkt” niet alleen als de meest logische route; dat is het wat mij betreft ook.

Met ruim vijftien jaar ervaring in arbodienstverlening weet ik wat een belangrijke functie bedrijfsartsen vervullen – ook (of misschien zelfs juist) tijdens de coronacrisis. Van buitenspel is wat mij betreft geen sprake. Onze bedrijfsartsen adviseren dagelijks over hoe je zo veilig mogelijk werkt onder deze ongekende omstandigheden. Daarmee vervullen zij een belangrijke rol bij de preventie van nieuwe coronabesmettingen. Van winstbejag, zoals het artikel suggereert, is overigens geen sprake in mijn organisatie. Geen hoog uurtarief, maar een gratis coronalijn. Werkgevers weten ons heel goed te vinden; we krijgen dagelijks tientallen telefoontjes, waarin we niet alleen algemene adviezen geven maar ook ingaan op individuele gevallen. Op die manier leveren we een grote bijdrage aan de veiligheid voor werknemers.

Ook maak ik me totaal geen zorgen over de gevolgen van de nieuwe werkwijze: zonder verwijzing van de bedrijfsarts laten testen. Besmette werknemers zouden bij deze werkwijze buiten het blikveld raken. Mijn ervaring leert dat zieke werknemers zich sowieso bij de bedrijfsarts melden, dus ook met gezondheidsklachten als gevolg van het coronavirus. Dat werknemers weer te vroeg aan het werk zouden gaan, kun je grotendeels voorkomen door sterk in te zetten op preventie. Zaak is om (nog) gezonde medewerkers bewust te maken en houden van de gedragsregels om besmetting te voorkomen. Dan weten zij ook hoe te handelen als zij ziek zijn (blijf thuis en ziek uit!). Onze posters en werkwijzen voor op de werkvloer ondersteunen bij de preventie.

Wat mij betreft is het dus juist goed dat mensen met klachten zich rechtstreeks bij de GGD kunnen melden voor een coronatest. Deze organisatie is immers specialist in de opsporing van ziekten en aandoeningen. Door de test laagdrempelig aan te bieden, kunnen besmette personen snel worden opgespoord en worden geïsoleerd. Als straks iedereen met klachten zich kan laten testen, zouden de bedrijfsartsen overspoeld worden met aanvragen. ‘Met dergelijke aantallen en de gewenste snelheid van testen is het niet te doen voor bedrijfsartsen om zo veel verwijzingen te regelen’, aldus een woordvoerder van de GGD GHOR. Daar ben ik het volkomen mee eens. Snelheid is geboden – juist om de veiligheid op de werkvloer te behouden.

Kortom: de nieuwe werkwijze levert geen extra risico’s, maar juist winst op voor de veiligheid op de werkvloer. De bedrijfsartsen spelen daarbij een grote rol en ook na 1 juni blijft die rol onverminderd groot met adviseren over veilige gedragsregels, gesprekken voeren met werkgevers over individuele gevallen en monitoren van zieke werknemers. Dat bedrijfsartsen straks niet meer verwijzen voor een coronatest, doet geen afbreuk aan de veiligheid.

Marleen Teunis
Directeur Arbodienst Van Campen Consulting