ARBODIENSTVERLENING

Werken, iedereen wordt er beter van. Bedrijven met zorg voor hun medewerker onderschrijven dit. Al onze diensten zijn gericht op het verhogen van werkplezier en terugbrengen van verzuim: door voorkómen, tijdig signaleren en behandelen. Korte lijnen, direct bereikbaar en kennis van zaken; daar staan we voor.

Na ruim 15 jaar werkervaring in het verzuim, is ons bedrijf in 2019 als arbodienst gecertificeerd (ISO 9001). Daarmee is Van Campen Consulting een van de jongste, maar ook de innovatiefste arbodienst van Nederland. Binnen de verzuimwereld maken we het verschil door op een moderne, innovatieve wijze een verzuimreductie tot 3% te realiseren.

Wat kunnen wij voor jou betekenen? We nodigen je van harte uit voor een persoonlijk gesprek.

arbodienst
kwaliteit op maat
Gecertificeerde Arbodienst

Voor contact met onze Arbodienst mail je naar
verzuimmelding@vancampenconsulting.nl

Contactformulier voor medewerkers
Klik hier voor het formulier

VERZUIMREDUCTIE

Wilt u het verzuim in uw organisatie fors reduceren tot maximaal 3 procent en tegelijkertijd de zorg voor uw medewerkers verbeteren? Zet dan onze bewezen succesformule Oplossingsgericht Verzuimmanagement in. Met deze nieuwe methode behaalt u gegarandeerd spectaculaire resultaten op het gebied van verzuimreductie, tevreden medewerkers en de algehele productiviteit.

Verzuimtriage

Wilt u een strijd voorkomen met verzuimende medewerkers over ziek zijn en thuisblijven? Verzuimtriage biedt de oplossing. Meteen na de ziekmelding, op dag 1, 5 en 10, gaan wij het gesprek aan met de werknemer. Middels triage stellen wij de mobiliteit van de medewerker vast, uitgedrukt in vier eenduidige niveaus.

.

ARBEIDSDESKUNDIG ONDERZOEK

Twijfelt u of uw werknemer succesvol kan re-integreren? Laat dan een onderzoek uitvoeren door onze arbeidsdeskundige. U ontvangt een rapport met advies op maat over de arbeidsmogelijkheden en terugkeer in een passende functie van uw arbeidsongeschikte medewerker.

.

HULP BIJ COMPLEXE VERZUIMVRAAGSTUKKEN

Blijft uw medewerker onnodig vaak of lang weg van zijn werk? Onze casemanager arbodienst helpt u bij het oplossen van complexe verzuimvraagstukken. De casemanager brengt alle factoren van de inzetbaarheid op arbeidsvermogen in kaart en helpt bij het nemen van de beste vervolgstappen.

.

Bedrijfsartsenzorg

Heeft u of uw werknemer advies nodig bij gezondheidsproblemen die van invloed zijn op het functioneren op de werkvloer? Of bestaat er onduidelijkheid over arbeidsbeperkingen van uw werknemer? Schakelt u dan onze bedrijfsarts in. De bedrijfsarts heeft een onafhankelijke rol. Wel is zijn insteek om de werknemer te stimuleren om te blijven werken en te zorgen voor duurzame inzetbaarheid.

.

RISICO INVENTARISATIE EN ONDERZOEK (RI&E)

Wilt u concrete aandachtspunten en maatregelen om arbeidsomstandigheden te verbeteren? Laat de verplichte Risico Inventarisatie & Evaluatie (RI&E) dan uitvoeren door de deskundigen van Van Campen Consulting. Met een RI&E draagt u er zorg voor dat uw werknemers zo gezond en veilig mogelijk kunnen werken.

.

PERIODIEK MEDISCH ONDERZOEK

Wilt u inzicht in de mogelijke problemen of risico’s ten aanzien van de gezondheidssituatie van uw onderneming? En daarmee mogelijke problemen of risico’s vroegtijdig onderkennen, voorkomen of behandelen? Dan voert Van Campen Consulting graag een Preventief Medisch Onderzoek (PMO) voor u uit.

.

STRESS BEGELEIDING

Meldt uw medewerker zich af met stressklachten? En wilt u snel de juiste zorg leveren en het uitval beperken in duur? Zet dan onze beproefde methode STRESS analyse online® in. De methode helpt een (voorlopige) diagnose te stellen en geeft richting aan de juiste begeleiding.

.

Meer informatie

HERSTEL VAN SOCIALE VEILIGHEID

Is er sprake van (ongewenst) grensoverschrijdend gedrag in uw organisatie? Of wilt u dit voorkomen? Met de integrale aanpak van Van Campen Consulting creëert u een sociaal veilige werkomgeving waar géén plaats is voor agressie, intimidatie en discriminatie. Uw medewerkers weten én voelen zich beschermd tegen (dreiging van) gevaar.

.

Casemanagement

Tijdelijk ondersteuning nodig op het gebied van casemanagement of arbeidsdeskundige onderzoeken?
Van Campen Consulting ondersteunt u op het gebied van casemanagement als vervanging van tijdelijke afwezigheid van medewerkers, tijdelijke personeelstekort, ondersteuning / coaching van de interne casemanager, HR-adviseur of leidinggevende.

.

ONDERSTEUNING BIJ CORONA VRAAGSTUKKEN

De coronacrisis heeft invloed op vrijwel alle componenten van werkend Nederland – ook op verzuim en re-integratie. Heeft u arbeidsgerelateerde vragen als gevolg van (het verloop van) de coronacrisis of de steeds veranderende maatregelen? Belt u dan onze coronalijn voor advies of overleg.

WE STAAN KLAAR VOOR AL UW VRAGEN

088 818 00 00
Mail